Ritsumeikan Keisho Junior&Senior High School

ACCESS

Ritsumeikan Keisho Junior & Senior High School

Ritsumeikan Keisho Junior & Senior High School

640-1 Nishinopporo, Ebetsu, Hokkaido, Japan 069-0832
TEL: +81-11-381-8888  FAX: +81-11-381-8892
http://www.spc.ritsumei.ac.jp/

Access

THE RITSUMEIKAN TRUST


Ritsumeikan University Kinugasa Campus

Ritsumeikan University
Kinugasa Campus ― KIC

56-1 Toji-in Kitamachi, Kita-ku, Kyoto, Japan 603-8577
TEL: +81-75-465-8229

Ritsumeikan University Biwako-Kusatsu Campus

Ritsumeikan University
Biwako-Kusatsu Campus ― BKC

1-1-1 Noji-higashi, Kusatsu, Shiga, Japan 525-8577
TEL: +81-77-561-3946

Ritsumeikan University Kinugasa Campus

Ritsumeikan University
Osaka Ibaraki Campus ― OIC

2-150 Iwakura-cho, Ibaraki, Osaka, Japan 567-8570
TEL: +81-72-665-2020

Ritsumeikan University Suzaku Campus

Ritsumeikan University
Suzaku Campus

1 Nishinokyo-Suzaku-cho, Nakagyo-ku, Kyoto, Japan 604-8520
TEL: +81-75-813-8146

Ritsumeikan Asia Pacific University

Ritsumeikan
Asia Pacific University

1-1 Jumonjibaru, Beppu, Oita, Japan 874-8577
TEL: +81- 977-78-1111

Ritsumeikan Junior & Senior High School

1-1-1 Choshi Nagaokakyo City, Kyoto, Japan 617-0844
TEL: +81-75-645-1051

Ritsumeikan Uji Junior & Senior High School

33-1 Hachikenyadani, Hirono-cho, Uji, Kyoto, Japan 611-0031
TEL: +81-774-41-3000

Ritsumeikan Moriyama Junior & Senior High School

250 Miyake-cho, Moriyama, Shiga, Japan 524-8577
TEL: +81-77-582-8000

Ritsumeikan Primary School

22 Koyama-Nishi-Kamifusa-cho, Kita-ku, Kyoto, Japan 603-8141
TEL: +81-75-496-7777
Principal’s address Keisho General Information The history of Keisho